דלג לתוכן העמוד (קיצור מקש S)
הלוואות
הלוואות במטי

הינך נמצא כאן

הלוואות

הרחב שם הלוואה גובה סיוע עד קהלי יעד מטרה הגוף האחראי פירוט ההלוואה ריבית תחומי סיוע תקופת פרעון הערות
הקרן בערבות המדינה ₪8,000,000 עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד הגופים המתאמים שאכן, יש מקום לסייע להם במימון בער

נתינת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים: 

  • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים.
  • הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. 
מט"י ש"י

הלוואות עד 100,000 ₪ - מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ₪.

הלוואות עד 500,000 ₪ : עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪.

ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מליון ₪ ל-100 מליון ₪, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.

מסלול מיוחד: עסקים בהקמה

היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 ₪ הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.

סך ההלוואה המקסימאלי 500,000 ₪ (כאשר ה - 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.
מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪.

לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.

קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בועדת האשראי. 

פירוט הסיוע

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70% / 85% מגובה ההלוואה. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.

ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 ₪ הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.

סך ההלוואה המקסימאלי 500,000 ₪ (כאשר ה - 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

הקרן להלוואות ללא ריבית – מסלול הון חוזר ₪60,000 יזמים בעלי עסק קיים עם מחזור כספים חודשי של לא יותר מ- 150,000 ₪ אשר זקוקים להלוואה לצורך הון חוזר.

ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים על מנת לשפר את מחזור הכספים החודשי של העסק ולהתמודד עם בעיות 'אשראי ספקים' או 'שוטף פלוס', וכן עם קשיי נזילות זמניים.

קרן להלוואות ללא ריבית

הלוואות עד 60,000 ₪

בטחונות והון עצמי נדרשים:

  • 3 ערבים
  • לא נדרש הון עצמי
  • עבור עסק חדש (הפועל פחות מ- 7 חודשים) נדרשת תכנית עסקית והמלצה של יועץ עסקי, והיזם אינו יכול לפנות אלינו ישירות.

דמי שירות בגובה 170-500 שח בהתאם לגובה ההלוואה

תקופת ההלוואה הינה עד 40 חודש. ללא ריבית.

הון חוזר - בהתאם לתנאי הקרן

תקופת ההלוואה עד 40 חודש.

ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים. הגדרתה של האגודה לעסק קטן היא עסק שהמחזור החודשי לא עולה על 150,000 ₪.

גיל המועמד: מגיל 22 עד 67.

מועמד שקיבל הלוואה מהאגודה וטרם החזיר את כל החוב, או מועמד שחתם כערב על הלוואה שטרם שולמה לא יכול להגיש בקשה להלוואה חדשה.

האגודה לא תיתן יותר מ- 150,000 ₪ מצטבר לכל מועמד.

כל עסק חייב לפתוח תיק במע"מ.

עבור עסק חדש (הפועל פחות מ- 6 חודשים) נדרשת תכנית עסקית והמלצה של יועץ עסקי, והיזם אינו יכול לפנות אלינו ישירות.

כל מועמד בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה. כל מי שבעבר פשט רגל או שיש לו תיק פתוח בהוצאה לפועל או עם רישום שלילי נגדו במערכת הבנקאות, לא יוכל לקבל הלוואה או לחתום בתור ערב

האגודה לא תדון בבקשת לעסקים שלא עומדים בקריטריונים שלה.

וועדת ההלוואות לא נפגשת באופן קבוע. החלטות של הוועדה 

קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה – מסלול מהיר ₪100,000 עסק בהקמה או עסקים קיימים בעלי מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח לצורך הון חוזר או השקעות.

לאור המשבר הכלכלי הפוקד את ישראל והעולם ולאור מצוקת האשראי בשוק הישראלי, החליטה הממשלה על פתיחת מסלול להלוואות עד 100,000 ש"ח לעסקים קיימים. הלוואה זו תינתן במסגרת הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה הוותיקה יותר. יתרונה של הקרן בא לידי ביטוי ברמת הביטחונות והערבויות הנמוכים יחסית הנדרשים מהלווים.

2 גופים מתאמים שנבחרו על ידי המדינה

הלוואות עד 100,000 ₪ - מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ₪.

בטחונות והון עצמי נדרשים:

עסק בהקמה*    בטחונות נדרשים - 10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ₪.

הון עצמי נדרש - 20% מסך ההלוואה

 

עסק קטן

/ בינוני  בטחונות נדרשים - 25%

הון עצמי:

במסלול השקעה - נדרש הון עצמי של 20%

במסלול הון חוזר - לא נדרש הון חוזר

* בהלוואה במסלול עסקים בהקמה - ניתן להחליף את הביטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

* הריבית שתתקבל עבור בטחונות אלו תנוע בין פריים מינוס 1.55% לפריים מינוס 1.6% (תלוי בבנק).

תקופת ההלוואה עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר. עד פריים + 3.5% (הריבית הינה עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.)

הון חוזר, הקמת עסק, רכישת ציוד, רכישת עסק * בהתאם לתנאי הקרן

תקופת ההלוואה עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.

דרישות סף:

*לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

*חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה

* העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

* בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

 

שאלות ותשובות נפוצות:

 

1. שאלה: מהו החומר הנדרש בבקשת הלוואה לעסק שכבר הגיש בעבר בקשה?

תשובה: בכל בקשה נוספת, המסמכים הנדרשים הם: דו"חות מע"מ ו - 102 מעודכנים

(שנה אחורה), דו"חות כספיים מעודכנים, דו"חות בנקים (עו"ש + אובליגו) מעודכנים,

₪ תחזית פיננסית ותכנית השקעות מעודכנות (במידה ויש) ואישור תשלום ע"ס 250 לחשבון החשב הכללי. אין חובה למלא את השאלון בשנית, אלא אם כן הבקשה הקודמת הוגשה לפני יותר מ- 3 שנים.

 

2. שאלה: מהי התייחסות הקרן לחברות קשורות ולמאזנים מאוחדים?

תשובה: כל חברה, יכולה להגיש בקשה בנפרד עד סכום התקרה, על אף שלחברות בעלים זהים. במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך המחזור הכספי השנתי במאזן מאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן -

ולחילופין.

3. שאלה: מהי "עמלת ערבות מדינה" ומתי יש צורך לשלם אותה?

תשובה: עסק שאושרה לו סופית הלוואה בקרן - יש צורך לשלם עמלה למדינה במועד העמדת ההלוואה. סכום זה יעמוד על:

0.5% מסכום ההלוואה לעסקים חדשים ולעסקים בעלי מחזור של עד 10 מיליון ש"ח.

0.7% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 10-25 מיליון ש"ח.

1% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 25-50 מיליון ש"ח.

1.5% מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של 50-100 מיליון ש"ח.

 

4. שאלה: האם ניתן לקבל בקרן הלוואות מטבע חוץ?

תשובה: הלוואת הקרן הינה שקלית בלבד.

 

5. שאלה: איזו ריבית ניתן לקבל על פקדון שהופקד כבטחון בעבור ההלוואה?

, תשובה: בבנק הפועלים - פריים מינוס 1.56 , בבנק מזרחי-טפחות - פריים מינוס 1.56

בבנק אוצר החייל - פריים מינוס 1.6 ובבנק מרכנתיל דיסקונט - פריים מינוס 1.55 (הערה:

כל הנ"ל רלוונטי להלוואות בריבית משתנה בלבד).

האגודה להלוואות ללא ריבית IFLA ₪90,000 בעלי עסק שמחזור הכספים החודשי שלו הוא לא יותר מ-150,000 ש"ח

ההלוואה מיועדת לבעלי עסקים למטרת השקעה בעסק (רכישת ציוד, שיפוץ, שיווק, ועוד)

מידע לא זמין

 

 

ללא ריבית והצמדה מידע לא זמין עד 45 חודשים

בתנאי שהיזמים השקיעו הון בעצמי בעסק

נדרשים 3 ערבים

גיל היזמים הוא 22 עד 65

לעסק יש תיק במע"מ

היזמים להציג תכנית עסקית של העסק

קרן לעולה העצמאי ₪125,000 עולים חדשים עד 10 שנים בארץ תושבים חוזרים עד שנתיים בארץ

הקמה, הרחבה או רכישת עסק

בנק מרכנתיל דיסקונט

בטחונות בשיעור 10% מסכום ההלוואה.

נדרש הון עצמי בשיעור 25% לפחות מסכום ההלוואה.

תקופת גרייס עד 12 חודשים.

פריים + 1.75%

הון חוזר, ציוד, השקעה, רכישת עסק קיים

6 שנים

נדרשת ערבות אישית.

הגשה על ידי מט"ים ויועצים מורשים.

קרן נתן ₪240,000 יזמים שזהו העסק הראשון שלהם ו מתקשים לגייס מימון ממקורות אחרים

הקמת עסק חדש או פיתוח עסק הפועל כ-3 חודשים או פחות

קרן נתן

בהתאמה אישית

ללא ריבית מידע לא זמין נקבעת באופן אישי לכל אחד

היזמים אזרחי ותושבי ישראל 

היזמים צריכים להביא רעיון ולהיות בעלי ניסיון בתחום הרלוונטי

היזמים נדרשים להציג תכנית עסקית 

הקרן בערבות המדינה ₪500,000 מסלול השקעות לעסק חדש מסלול הון חוזר לעסק קיים

הקמת עסק או הרחבה של עסק קיים, השקעה או הון חוזר

גוף מתאם - תבור או BDI. בנקים - הפועלים, מזרחי טפחות, אוצר החייל, מרכנתיל דיסקונט.

עבור הקמת עסק נדרשים בטחונות בשיעור 10% מסכום הלוואה עד 300,000 ₪.

עבור הון חוזר, השקעה, והקמת עסק (מעל 300,000 ₪) נדרשים בטחונות בשיעור 25% מסכום ההלוואה.

עבור השקעה נדרש הון עצמי בשיעור 20%.

תקופת גרייס 6 חודשים

עד פריים + 3.5%

הון חוזר, ציוד, השקעה, רכישת עסק קיים

5 שנים

נדרשת ערבות אישית.

הגשה על ידי כולם.

הקרן לעולה העצמאי ₪1,000,000 עולים חדשים עד 10 שנים מיום עלייתם ארצה ותושבים חוזרים ששהו מעל 3 שנים בחו"ל (יהיו זכאים להלוואה עד שנתיים מיום חזרתם ארצה).

הקרן לעולה העצמאי ניתנת על ידי משרד הקליטה באמצעות בנק הפועלים ומטרתה לסייע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בהקמה או הרחבת עסק.

מידע לא זמין

סכום ההלוואה: עד 100,000 ש"ח

ריבית: מדד + 2%

תקופת החזר: עד 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של שנה (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד)

הון עצמי: 25% לפחות מסכום ההלוואה

בטחונות: ערב על כל 35,000 ש"ח או בטחונות מטריאליים בהתאם לגובה ההלוואה


הקרן תעניק מענק בגובה 17.5% מסך ההלוואה (לא יותר מ- 5000 ₪) כעבור 3 שנים בתנאי שהלווה ממשיך להפעיל את העסק ומחזיר את ההלוואה כסדרה.

מידע לא זמין מידע לא זמין מידע לא זמין

סכום ההלוואה: עד 100,000 ש"ח

ריבית: מדד + 2%

תקופת החזר: עד 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של שנה (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד)

הון עצמי: 25% לפחות מסכום ההלוואה

בטחונות: ערב על כל 35,000 ש"ח או בטחונות מטריאליים בהתאם לגובה ההלוואה


הקרן תעניק מענק בגובה 17.5% מסך ההלוואה (לא יותר מ- 5000 ₪) כעבור 3 שנים בתנאי שהלווה ממשיך להפעיל את העסק ומחזיר את ההלוואה כסדרה.